ติดต่อสอบถาม

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
328 อาคารอุดมศึกษา1 ถ.ศรีอยุธยา
แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กทม. 10400

โทร 0-2232-4000

แผนที่และการเดินทาง


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น